Materiały promocyjne a dystrybucja Copy

Kobieta czyta ulotkę

Wiele firm decyduje się na zamówienie materiałów promocyjnych reklamujących ich działalność. Ale nawet najlepiej przygotowane ulotki czy foldery wymagają opracowania spójnej strategii dystrybucji, aby mogły dotrzeć do potencjalnych klientów. Warto przy tym pamiętać, że celem kampanii promocyjnych może być nie tylko większa sprzedaż produktów czy usług, ale też zbudowanie lub utrwalenie wizerunku danej marki czy firmy. Oczywiście idealnie, jeśli uda się przy realizacji kampanii połączyć różne cele i – co najważniejsze – osiągnąć zamierzone efekty.

Kontakt osobisty

Wciąż popularną formą dystrybucji materiałów promocyjnych jest ich rozdawanie na ulicach. Dotyczy to szczególnie ulotek, które zarówno bywają wręczane przechodniom, jak i zostawiane w punktach o dużym natężeniu ruchu np. w sklepach, lokalach gastronomicznych, punktach usługowych, obiektach sportowych czy obiektach użyteczności publicznej, ale też na stacjach benzynowych i w serwisach samochodowych. Oczywiście, trzeba zapytać o zgodę na dystrybucję właścicieli lub zarządców tych miejsc. Bywa też, że osoby rozdające materiały reklamowe fatygują się bezpośrednio do domów i mieszkań. Czasem jest to skuteczna metoda nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami. Tu kluczowa przy wyborze grupy docelowej może być lokalizacja – jeśli np. planujemy dystrybucję gazetki reklamowej z aktualną ofertą sklepu, najlepiej będzie dotrzeć z nią do mieszkańców okolicy, w której ten sklep się znajduje. Ulotki można też zostawiać np. za wycieraczkami samochodów, ale przy dystrybucji na szeroką skalę może być to mało skuteczna metoda.

A może poczta?

Inną drogą dotarcia do klienta jest korespondencja reklamowa. Ten sposób pozwala na realizację kampanii z większą grupą docelową: wystarczy zamówić zaprojektowanie i druk odpowiednich materiałów, a potem rozesłać gotowe ulotki czy foldery pocztą. Jeśli nie chcemy wrzucać naszych materiałów do skrzynek pocztowych przypadkowych ludzi, nieodzowna będzie też baza adresowa. Jeśli są to dotychczasowi klienci, całość będzie łatwiejsza do realizacji, gdyż jest prawdopodobne, że nasza firma ma już dane teleadresowe tych osób.

Inne dostępne opcje

Dystrybucję materiałów reklamowych można też ograniczyć do konkretnych wydarzeń np. targów, konferencji, wystaw. Takie imprezy przyciągają zwykle dużo osób, więc łatwiej rozdawać ulotki czy foldery. Do tego jest duża szansa, że skoro już zdecydowały się uczestniczyć w danym wydarzeniu branżowym, zainteresuje ich również oferta naszej firmy. Inną dostępną opcją jest insertowanie ulotek czy innych materiałów do gazet i czasopism. W zależności od wielkości dostępnego budżetu i zasięgu działania danej firmy można wybrać do tej formy dystrybucji prasę lokalną lub tę o zasięgu ogólnokrajowym.